Skip to content
Tiếng Việt (Vietnamese)
Thời Khóa Biểu
Thời Khóa Biểu In Email
Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 20:28

 

THỜI GIAN BIỂU

 
 

THỜI GIAN

LỊCH SINH HOẠT

 

6h30 - 7h15

Đón trẻ , ăn sáng, vận động nhẹ

 

7h15 - 7h40

Thể dục sáng, điểm danh, uống sữa

 

7h40 - 8h20

Hoạt động ngoài trời

 

8h30 - 9h00

Hoạt động chung (hoạt động có chủ đích)

 

9h10 - 9h50

Hoạt động góc

 

10h - 10h30

Vệ sinh , chuẩn bị ăn trưa

 

10h30 - 11h30

Ăn trưa

 

11h30 - 14h00

Ngủ trưa

 

14h00 - 14h50

Vệ sinh , ăn xế

 

15h00 - 16h00

Hoạt động chung, sinh hoạt chiều (chơi - tập)

 

16h00 - 16h30

Vệ sinh, nêu gương (vận động nhẹ), uống sữa

 

16h30 - 17h00

Trả trẻ.

 

LỊCH HỌC CỦA BÉ

 
 
 

MẦM

CHỒI

NHÓM TRẺ

 

MTXQ + GDÂN

MTXQ + GDÂN

MTXQ + GDÂN

PHÁT TRIỂN VĐ

 

LQVT

LQVT

LQVT + LQVH

NHẬN BIẾT TẬP NÓI

 

TẠO HÌNH

THỂ DỤC

TẠO HÌNH

THƠ

 

THỂ DỤC

TẠO HÌNH

LQCC

GIÁO DỤC ÂM NHẠC

 

LQVH

LQVH

THỂ DỤC

KỂ CHUYỆN

 

ÔN TẬP

ÔN TẬP

ÔN TẬP

ÔN TẬP

 
         

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 9 2012 21:10
 


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1